Tietosuoja GDPR

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERIN PITÄJÄ

SunnyMore Design Oy

Y-tunnus: 2884202-3

Puhelinnumero: +35844 988 6254 (arkisin 09:00-17:00)

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Sanni-Mari Hänninen
Puhelin:  +35844 988 6254
Sähköposti : info@sunnymoredesign.fi

REKISTERIN NIMI

SunnyMore Design Oy:n  asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilö on rekisteröitynyt SunnyMore Designin asiakkaaksi tai ostanut tuotteita osoitteesta www.sunnymoredesign.fi :n yhteyteen luodusta verkkokaupasta.

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää SunnyMore Designin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen.

SunnyMore Design Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä SunnyMore Designin  asiakaspalveluun sähköpostitse info@sunnymoredesign.fi

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan SunnyMore Designin käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta SunnyMore Designin yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteriä pääsee tarkastelemaan vain rekisterin pitäjä. Järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoin.